นครนายก – วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3 เมษายน 2564

นครนายก – วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3 เมษายน 2564

ที่ห้องประชุมชั้น3 อาคารเกตุสายเมืองวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ จำนวน 8 ท่านและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 ท่าน จากนั้นได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างอบอุ่น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts