นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง พร้อมเพียงตักบาตร ครั้งที่ 50 เสาร์แรกของเดือน ณ.วัดโพธิ์ศิลา ถนนสายวัฒนธรรมตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม
ห่มสไบเฉียง พร้อมเพียงตักบาตร ครั้งที่ 50 เสาร์แรกของเดือน ณ.วัดโพธิ์ศิลา ถนนสายวัฒนธรรมตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
🔶เวลา 06.30 น.
นายธนูศักดิ์. เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ ประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเสาร์แรกของเดือน
ณ.วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ “นุ่งซิ่นหมี่สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง พร้อมเพียงตักบาตร”
นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย กล่าวว่าจะมีการทำบุญตักบาตรทุกวันเสาร์แรกของเดือน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 50 โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2558 พระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลานำพระสงฆ์รับบิณฑบาตจำนวน 17 รูป จากวัดโพธิ์ศิลา 10 รูป. วัดอัมพวัน 5 รูป วัดศรีบุญเรืองบ้านน้ำท่วม 7 รูป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน360 คน เงินทำบุญตักบาตร 9,981 บาท มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตร แต่งกายชุดไทยสวยงาม 10 ราย
นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นำเจ้าหน้าทีจากสำนักศิลปากรที่ 9 อุบล ราชธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และมี อส.ทศ จำนวน 50 คน จากอำเภอต่างๆมาศึกษาดูงาน
นายประดิษฐ์ภัทย์ ทองห่อ ผอ.รร.อนุบาลลืออำนาจ นำนักเรียน จำนวน 30 คน ร่มทำบุญตักบาตร/_//ภาพ/ข่าว__บัณฑิต.สนุกพันธ์///รายงาน/อำนาจเจริญ/0658866276

Related posts