“วราวุธ” ลงพื้นที่เกาะล้านดูแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมดำน้ำสำรวจแนวปะการังวางแผนจัดการ Sea Walker สั่ง “กรมทะเล” เร่งหารือทุกภาคส่วนวางเกณฑ์เข้ม เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากกรณีที่มีตรวจพบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล หรือ Sea Walker โดยมีการจับปะการัง และสัตว์ทะเลขึ้นมาถ่ายภาพ

“วราวุธ” ลงพื้นที่เกาะล้านดูแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมดำน้ำสำรวจแนวปะการังวางแผนจัดการ Sea Walker สั่ง “กรมทะเล” เร่งหารือทุกภาคส่วนวางเกณฑ์เข้ม เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จากกรณีที่มีตรวจพบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล หรือ Sea Walker โดยมีการจับปะการัง และสัตว์ทะเลขึ้นมาถ่ายภาพ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งกรมทรัพยา กรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เร่งตรวจสอบและดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดดำเนินคดีทันที พร้อมหารือเมืองพัทยาแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการจัดการเพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงความสมบูรณ์นั้น
วันนี้ (3 เม.ย.64) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้านเพื่อตรวจดูสภาพด้านการท่องเที่ยวและการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเล็งเห็นว่าเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีปัญหาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวด ล้อมที่ควรเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งในหลายด้านเกี่ยวพันกับกระทรวงทรัพย์ฯ โดยเฉพาะกรณีของการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อน รับและนำคณะเพื่อตรวจเยี่ยม
โดยจุดแรกที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบคือระบบบำบัดน้ำเสียบนชุมชนบ้านเกาะล้าน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และทะเลให้ปลอดจากปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งจากการรับฟังรายงานพบ ว่าปัจจุบันเกาะล้านมีโรงบำบัดน้ำเสียในระบบการเติมสารชีวิภาพบำบัด และผ่านระบบ RO จำนวน 2 แห่ง บริเวณชายหาดตาแหวน และชายหาดแสม ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ขณะที่การรองรับการบำบัดน้ำจากชุมชนกว่า 700 หลังคาเรือนยังไม่ได้ดำเนินการ โดยขณะนี้เมืองพัทยากำลังเร่งในการสำรวจ ศึกษา และออกแบบ เพื่อให้มีการจัดทำระบบที่ครอบคลุมพื้นที่เกาะล้านต่อไป จากนั้นคณะได้เดินทางไปสำรวจปัญหาการจัดการขยะบนเกาะล้าน ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับกรณีปัญหาขยะตกค้างเป็นจำนวนมากและยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ทางเมืองพัทยาชี้แจงว่าปัญหาขยะตกค้างของเกาะล้านเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2556 จากปัญหาเรือขนถ่ายชำรุดเสียหาย กระทั่งทำให้มีปริมาณขยะตกค้างสะสมมาจนถึงปัจจุบันกว่า 8 หมื่นตันที่ถูกกองทิ้งไว้บริเวณพื้นที่เขานม ในเนื้อที่กว่า 12 ไร่ ทั้งนี้เมืองพัทยาได้ทำการศึกษาแนวทางการแก้ไขและขออนุมัติการดำเนินการจากกระทรวงมหาดไทย กระทั่งปัจจุบันจะมีการประกาศผู้รับจ้างภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการแล้วช่วงเดือนเมษายนนี้ ซึ่งจะใช้ระบบการเผาทำลายจากการก่อสร้างเตาเผาจำนวน 2 จุดที่จะกำจัดขยะได้ในปริมาณวันละ 50 ตัน โดยหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถกำจัดขยะค้างเก่าและใหม่ที่เกิดขึ้นประมาณวันละ 20 ตันได้จนขยะเก่าหมดลงในระยะเวลา 3 ปี
จากนั้นนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดิน ทางออกไปยังพื้นที่บริเวณอ่าวรอบนอก เพื่อดำน้ำดูสภาพแนวปะการังใต้ทะเล และการจัดกิจกรรม Sea Walker ของภาคเอกชนว่ามีความสมบูรณ์ หรือเกิดความเสียหายจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวขนาดไหน ทั้งนี้นายวราวุธ เปิดเผยว่าพื้นที่เกาะล้านถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยาและประเทศ โดยจากสถิติพบว่าก่อนปัญหาโควิด-19 เกาะล้านจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกว่า 5 ล้านคน/ปี ดังนั้นการบริหารจัดการเรื่องของระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างกรณีปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งทางกรมฯได้เสนอเมืองพัทยาไปว่าควรจะเผาทำลายขยะแต่ก็ควรนำพลังงานมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะที่ปัญหาเรื่องของกฎหมายหรือประกาศกระทรวงฯที่ยังติดปัญหาอยู่ก็สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้
สำหรับกรณีของการประกอบกิจการ Sea Walker นั้น ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายมองเห็นทรัพยากรทางทะเลสำคัญกว่าเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยว พร้อมกำชับให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังได้หารือกับทางจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการจัดการ รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการออกใบอนุญาตให้กับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและไกด์นำเที่ยวด้วย ซึ่งเรื่องนี้ได้ให้ความสำคัญมากเพราะมองว่า “ทรัพยากรปะการังและสัตว์ทะเลต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการฟื้นฟูให้คืนความสมบูรณ์ หากวันนี้ทำให้เกิดความเสียหายกว่าจะคืนกลับมาได้อาจต้องใช้เวลานับสิบปีทีเดียว” รวมทั้งให้เร่งวางแผนในการรองรับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายด้วย….

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

Related posts