แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายตรวจเยี่ยม การตรวจเลือกทหาร ปี 2564 ย้ำ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ทั้งยัง ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพได้ในอนาคต

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายตรวจเยี่ยม การตรวจเลือกทหาร ปี 2564 ย้ำ เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ทั้งยัง ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพได้ในอนาคต


วันนี้ 3 เมษายน 2564 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2564 ได้แก่ หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา,หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ขั้นตอนการตรวจเลือก ข้อกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 รวมไปถึงพบปะพูดคุยกับผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหาร เพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการ ระบบการฝึกของกองทัพ และโอกาสในการต่อยอดเป็นทหารอาชีพในอนาคต
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เผยถึง ภาพรวมในการตรวจเลือกทหาร ตลอด 3 วันที่ผ่านมาว่า การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ น้องๆ ทหารกองเกิน ซึ่งมีหน้าที่เข้ามารายงานตัว แสดงตน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกตามพระราชบัญญัติ การตรวจเลือกทหาร ถือว่ามีความรับผิดชอบมาทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด ส่วนหนึ่งก็ร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ ส่วนหนึ่งจับใบดำ ใบแดง ก็ให้ความร่วมมือได้มารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ ก็ได้เน้นย้ำ ให้คณะกรรมการประจำหน่วยตรวจเลือก ดำเนินการให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ การกระทำที่ทุจริต ก็สามารถแจ้งมายังแม่ทัพได้โดยตรง ที่ผ่านมา 3 วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็ต้องขอขอบคุณด้านผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ที่ให้ความร่วมมือให้ทุกกิจกรรมของภาครัฐ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
ในส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน บุตรหลานที่จะเข้ามาตรวจเลือก ได้ประสานทางหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ ด้วยการบูรณาการกำลังทั้ง 3 ฝ่าย จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย ทั้งในด้านการเดินทาง หรือระหว่างการดำเนินการอย่างดีที่สุด ให้เป็นไปตามมาตรการที่เข้มงวด กวดขันอยู่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 ยังกล่าวอีกว่า การเข้ามาเป็นทหาร ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการทำหน้าที่พลเมืองชายไทย ที่ทำเพื่อประเทศชาติ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครับครัวกองทัพบกสำหรับผู้ที่สมัครใจมารับใช้ชาติ และชื่นชมทุกคนที่ถึงแม้วันนี้ไม่ได้เข้ามาสู่รั้วกองทัพบก แต่ทุกคนจะเลือกเส้นทางที่ทำหน้าที่พลเมืองดีของประเทศชาติในโอกาสต่อไป

Related posts