‘วันนอร์’ ยืนยัน ‘พรรคประชาชาติ’ จะทำหน้าที่เป็น ‘ผู้แทนพันธุ์ดี’ และจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยสันติวิธี’ 

‘วันนอร์’ ยืนยัน ‘พรรคประชาชาติ’ จะทำหน้าที่เป็น ‘ผู้แทนพันธุ์ดี’ และจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยสันติวิธี’

     นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคประชาชาติครั้งที่ 1/2564 และกิจกรรมการสัมมนาตาม มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ. ศ. 2560 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้ง ตอกย้ำว่าก่อนการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 11 กันยายน 2563 ได้ทำหน้าที่ครั้งสุดท้าย คือ อภิปรายเพื่อขับไล่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ วันที่ 12 กันยายน 2563 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้รับลูกและทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทดแทนอย่างมีเกียรติและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในบรรดาพรรคฝ่ายค้านและพี่น้องประชาชนโดยรวม

        “ผมไม่ผิดหวังที่ได้เสียสละตำแหน่งให้กับบุคคลที่เหมาะสมของพวกเรา เพื่อทำหน้าที่ต่อและหลังจากนี้ ยังคงจะทำหน้าที่ที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย (1) การขับไล่เผด็จการเพื่อมิให้สืบทอดอำนาจ และ (2) การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นของประชาชน เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่เป็นประชาธิปไตยและมีที่มาที่ไม่ปกติและยอมรับว่า หน้าที่ทั้ง 2 ประการ ยังไม่แล้วเสร็จ หรือ

ยังไม่จบสิ้น ”

       “การต่อสู้ยังคงต้องดำเนินการต่อไปและชัยชนะคงอยู่อีกไม่นานและมั่นใจมากว่าต่อแต่นี้ไปการต่อสู้ของประชาชนจะเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับ”

         “ถ้ารัฐบาลมีที่ดีและมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อประชาชนและอยู่ครบ 4 ปี ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนได้ แต่ภายใต้รัฐบาลที่ตระบัดสัตย์ ไม่รักษาสัญญา หรือ ไม่รักษาคำพูดอย่างรัฐบาลปัจจุบัน จึงไม่สามารถที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้ทั้งๆที่กำลังจะเข้าวาระที่ 3”

        ” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชาติซึ่งเปรียบเสมือนนกเขาพันธุ์ดี เสียงดีและขยันขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันตำรวจเอก ทวี สอดส่องทวี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติ รวมถึง นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะได้ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ความมุ่งมั่นและตั้งใจต้องถูกทำลายลง ด้วยเสียงข้างมากในรัฐสภา ความพยายามของฝ่ายประชาธิปไตยหรือ พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงไม่เป็นผลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย”

         ” พรรคประชาชาติ เป็นพรรคเล็ก ก่อตั้งไม่ถึง 3 ปี ถ้าเป็นเด็กก็เพิ่งจะหัดเดิน แต่พรรคประชาชาติโชคดีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพันธุ์ดี ฉลาดและทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมทั้งในและนอกสภา อีกทั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 6 คน ที่เหลืออยู่ทำหน้าที่อย่างเปิดเผย หรือ ไม่หลบหลบๆซ่อนๆ”

       นอกจากนี้ นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา ยังคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป น่าจะมีทิศทางที่ดีและมั่นใจว่าบัตร 2 ใบต้องเกิดขึ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจะเพิ่มขึ้น ประชาชนจะชนะและเผด็จการจะหมดไป จึงขอให้ประชาชนมีกำลังใจในการต่อสู้ และมีตัวอย่างการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้เห็นในประเทศเพื่อนบ้าน แต่พี่น้องประชาชนคนไทยคงไม่ใช้วิธีการเดียวกัน”

       ” ทุกคนต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เพื่อตนเองและเพื่อลูกหลาน แต่การต่อสู้ต้องเป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะและชัยชนะนั้นต้องเป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยสันติวิธี ไม่ต่อสู้ด้วยความรุนแรง”

       ” ทุกคนต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยและตราบใดที่ประชาธิปไตยยังไม่เป็นของประชาชน เราต้องต่อสู้ร่วมกัน เพื่อส่งมอบอนาคตของประเทศที่อยู่ในมือเราสู่ลูกหลานและต้องเป็นการส่งมอบ ( อนาคต) ที่ดี เพื่อจะได้ไม่ถูกตราหน้าว่าเอาประเทศที่เสื่อมโทรมส่งต่อและทำให้ลูกหลานต้องลำบาก”

        ผม มั่นใจว่า นับแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไปการเรียกร้องของประชาชนจะหนาหูและความสำเร็จกำลังจะมาถึงในเร็ววัน” นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวทิ้งท้าย

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts