กระบี่ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรก หลังได้รับการจัดสรรหนึ่งหมื่นโดส

กระบี่ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรก หลังได้รับการจัดสรรหนึ่งหมื่นโดส

วันที่ 3 เมษายน ที่โรงพยาบาลกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เดินทางมาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ Kick off และฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรก

 

หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนแวค” ล็อตแรกจำนวน 10,000 โดส จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเป้าหมายตามแผนจัดการวัคซีนของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5,000 คน

โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา เป็นผู้รับวัคซีนกลุ่มแรกของผู้บริหารจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสังเกตการณ์ ติดตามขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า วัคซีน “ซิโนแวค” ล็อตแรกนำเข้าเพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อเพื่อการควบคุมการระบาดเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงเป็นการฉีดเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เฉพาะกลุ่มในบางพื้นที่เท่านั้น สำหรับจังหวัดกระบี่ได้รับการจัดสรรวัคซีนระยะที่ 1 เดือนเมษายน 2564 จำนวน 10,000 โดส สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5,000 ราย แบ่งเป็น อำเภอเมืองกระบี่ 3,000 ราย อำเภอเขาพนม 100 ราย อำเภอเกาะลันตา 800 ราย อำเภอ คลองท่อม 200 ราย อำเภออ่าวลึก 200 ราย อำเภอปลายพระยา 100 ราย อำเภอลำทับ 100 ราย อำเภอเหนือคลอง 200 ราย สำหรับพื้นที่เกาะพีพี 300 ราย ด้ดำเนิการฉีดแล้ว มืาิวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้เสี่ยงต่อการสัมผัส ประชาชนที่มีโรคประจำตัว และประชาชนทั่วไป โดยคณะกรรมโรติดต่อจังหวัดกระบี่พิจารณากระจายวัคซีน ตามความเสี่ยง

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts