รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ ของจังหวัดกระบี่ krabi Lucky windmill เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ ของจังหวัดกระบี่ krabi Lucky windmill เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ Covid 19 คลี่คลาย

วันนี้ เวลา 18.30 น . (2 เมษายน. 64) ณ ประติมากรรมวงเวียน (Krabi Lucky windmill) บริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เปิดประติมากรรมวงเวียน ( KRABI LUCK WINDMILL และ การจัดงาน Krabi ‘s TOUCHDOWN IN THE ANDAMAN ) โดยมี พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ก่อสร้างประติมากรรม วงเวียน (KRABI LUCKY WINDMILL)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันแห่งใหม่ ลักษณะอาคารมีความสูง 14.42 เมตร เป็นทรงแปดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.00 เมตร ตำแหน่งที่ตั้งเป็นจุดสังเกตอย่างชัดเจน และเป็นเครื่องมือของการท่องเที่ยว ในระบบโซเชียลในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สำหรับแนวความคิดในการออกแบบ มีดังนี้ กังหันลม นำแนวความคิดรูปแบบอาคารกังหันลม แบบเนเธอร์แลนด์ ที่มีลักษณะเด่นของการนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดคุณค่า มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อประหยัดพลังงาน.ใบพัดกังหันลม นำแนวความคิดกังหันนำโชค“แชกงหมิว” ใบพัดแต่ละใบ สลักคำนำโชคที่เป็นสิริมงคลไว้ ขับเคลื่อนโดยแรงลม หมุนดึงดูดนำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ให้มีความผาสุกร่มเย็น และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต มีโชคลาภ สมความปรารถนา รวมยังหมายถึงปลอดภัยในชีวิตและการเดินทาง.ประภาคารรูปแบบทรงแปดเหลี่ยม ดูโดดเด่นสง่างาม ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าจีนโบราณ เป็นสัญลักษณ์การป้องกันสิ่งอันตราย หยุดพลังงานทางลม ความสูง และแสงของประภาคารเป็นจุดหมาย นำทางสำหรับชาวเรือ สื่อให้เห็นถึงเรื่องราวความผูกพันในอดีตของเมืองกระบี่ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลประติมากรรม เต่าทะเล ม้าน้ำ และผู้หญิงเกาะปลาโลมา ใช้กลไกขับเคลื่อนออกมานอกช่องหน้าต่าง แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในวิถีชีวิตของธรรมชาติ และพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรภาพที่ดี.ฐานประติมากรรมเป็นรูปวงกลม ออกแบบให้เป็นวงเวียน ตามหลักวิศวกรรมจราจร เพื่อแก้จุดตัดของถนน สามารถควบคุมการไหลเวียนของยานพาหนะ ลดอันตรายและอุบัติเหตุจราจร หอนาฬิกา เป็นเสน่ห์ของความเที่ยงตรงของเวลาใน แต่ละวัน ประติมากรรมวงเวียน(KRABI LUCKY WINDMILL) จะเป็นเครื่องมือการท่องเที่ยวชั้นเลิศ ที่จะทำให้จังหวัดกระบี่ เป็นที่จังหวัดกระบี่ รู้จัก แพร่หลาย ในการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป งาน KRABI’S TOUCHDOWN IN THE ANDAMAN ขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.- 22.00 น.ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกันที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งทางบกและทางทะเล การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวทางการกีฬา การเลือกใช้สถานที่แห่งนี้จัดงานด้วยเหตุผลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสายลมแห่งความโชคดีของ KRABI LUCKY WINDMILL และมีความสุขกับงาน KRABI’S TOUCHDOWN IN THE ANDAMAN

จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก และเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา(Sports Tourism) ทำให้จังหวัดกระบี่ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอันดับต้นของประเทศ แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ของประเทศลดลงอย่างมาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาและออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว พยุงเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมเช็คอิน จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ชุมชน หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ผมคงต้องขอชื่นชมจังหวัดกระบี่ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกด้าน เพื่อฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากผลกระทบของโควิด-19 จะเห็นได้จากวันนี้ เรามีสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวทะเลอันดามันแห่งใหม่ “ประติมากรรมวงเวียน KRABI LUCKY WINDMILL ที่นำศาสตร์ของความเชื่อ ความโชคดี มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบได้อย่างลงตัวและงดงาม ต่อไปเราคงจะได้เห็น KRABI LUCKY WINDMILL เป็นจุดเช็คอินที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเปิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ ของจังหวัดกระบี่ krabi Lucky windmill เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ Covid 19 คลี่คลาย

วันนี้ เวลา 18.30 น . (2 เมษายน. 64) ณ ประติมากรรมวงเวียน (Krabi Lucky windmill) บริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เปิดประติมากรรมวงเวียน ( KRABI LUCK WINDMILL และ การจัดงาน Krabi ‘s TOUCHDOWN IN THE ANDAMAN ) โดยมี พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ก่อสร้างประติมากรรม วงเวียน (KRABI LUCKY WINDMILL)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันแห่งใหม่ ลักษณะอาคารมีความสูง 14.42 เมตร เป็นทรงแปดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.00 เมตร ตำแหน่งที่ตั้งเป็นจุดสังเกตอย่างชัดเจน และเป็นเครื่องมือของการท่องเที่ยว ในระบบโซเชียลในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สำหรับแนวความคิดในการออกแบบ มีดังนี้ กังหันลม นำแนวความคิดรูปแบบอาคารกังหันลม แบบเนเธอร์แลนด์ ที่มีลักษณะเด่นของการนำพลังงานลมมาใช้ให้เกิดคุณค่า มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อประหยัดพลังงาน.ใบพัดกังหันลม นำแนวความคิดกังหันนำโชค“แชกงหมิว” ใบพัดแต่ละใบ สลักคำนำโชคที่เป็นสิริมงคลไว้ ขับเคลื่อนโดยแรงลม หมุนดึงดูดนำสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ให้มีความผาสุกร่มเย็น และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต มีโชคลาภ สมความปรารถนา รวมยังหมายถึงปลอดภัยในชีวิตและการเดินทาง.ประภาคารรูปแบบทรงแปดเหลี่ยม ดูโดดเด่นสง่างาม ตามความเชื่อของลัทธิเต๋าจีนโบราณ เป็นสัญลักษณ์การป้องกันสิ่งอันตราย หยุดพลังงานทางลม ความสูง และแสงของประภาคารเป็นจุดหมาย นำทางสำหรับชาวเรือ สื่อให้เห็นถึงเรื่องราวความผูกพันในอดีตของเมืองกระบี่ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลประติมากรรม เต่าทะเล ม้าน้ำ และผู้หญิงเกาะปลาโลมา ใช้กลไกขับเคลื่อนออกมานอกช่องหน้าต่าง แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในวิถีชีวิตของธรรมชาติ และพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรภาพที่ดี.ฐานประติมากรรมเป็นรูปวงกลม ออกแบบให้เป็นวงเวียน ตามหลักวิศวกรรมจราจร เพื่อแก้จุดตัดของถนน สามารถควบคุมการไหลเวียนของยานพาหนะ ลดอันตรายและอุบัติเหตุจราจร หอนาฬิกา เป็นเสน่ห์ของความเที่ยงตรงของเวลาใน แต่ละวัน ประติมากรรมวงเวียน(KRABI LUCKY WINDMILL) จะเป็นเครื่องมือการท่องเที่ยวชั้นเลิศ ที่จะทำให้จังหวัดกระบี่ เป็นที่จังหวัดกระบี่ รู้จัก แพร่หลาย ในการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป งาน KRABI’S TOUCHDOWN IN THE ANDAMAN ขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.- 22.00 น.ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกันที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งทางบกและทางทะเล การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวทางการกีฬา การเลือกใช้สถานที่แห่งนี้จัดงานด้วยเหตุผลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสายลมแห่งความโชคดีของ KRABI LUCKY WINDMILL และมีความสุขกับงาน KRABI’S TOUCHDOWN IN THE ANDAMAN

จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก และเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา(Sports Tourism) ทำให้จังหวัดกระบี่ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอันดับต้นของประเทศ แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ของประเทศลดลงอย่างมาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาและออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว พยุงเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมเช็คอิน จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ชุมชน หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ผมคงต้องขอชื่นชมจังหวัดกระบี่ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกด้าน เพื่อฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากผลกระทบของโควิด-19 จะเห็นได้จากวันนี้ เรามีสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวทะเลอันดามันแห่งใหม่ “ประติมากรรมวงเวียน KRABI LUCKY WINDMILL ที่นำศาสตร์ของความเชื่อ ความโชคดี มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบได้อย่างลงตัวและงดงาม ต่อไปเราคงจะได้เห็น KRABI LUCKY WINDMILL เป็นจุดเช็คอินที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน

 

Related posts