เมืองต้นแบบคืบหน้า จีนสนใจ”พลังงานสะอาด” ทำข้อตกลงร่วมทุนกับ tpipp

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมืองต้นแบบคืบหน้า จีนสนใจ”พลังงานสะอาด” ทำข้อตกลงร่วมทุนกับ tpipp

หลังการสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน เมืองต้นแบบที่ 4 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เป็นเจ้าภาพใหญ่ และมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเลขานุการในการอำนวยความสะดวกให้กับคณะต่างๆ ที่เข้ามารับผิดชอบกับการขับเคลื่อน เมืองต้นแบบ

ในส่วนของคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน เมืองต้นแบบ ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าแต่ละคณะที่ถูกตั้งขึ้นมาได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจ และกลุ่มคนที่”เข้าใจ” แต่พยายามที่จะสร้าง เงื่อนไขด้วยการ”ไม่เข้าใจ” ในโครงการดังกล่าว ซึ่งในประเด็นนี้หากมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ ผู้เขียนจะได้นำมารายงานให้กับผู้ที่สนใจในโครงการนี้ได้รับทราบเป็นระยะๆ

    แต่ในประเด็นของการลงทุนนั้นของกลุ่มเอกชน ผู้เป็นเจ้าของโครงการอย่างบริษัท “tpipp “ นั่นล่าสุด เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 ผู้บริหาร”tpipp “ได้มีการลงนามในข้อตกลง หรือ mou กับบริษัทผู้ลงทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือบริษัท chai overseas investment เพื่อลงทุนพลังงานทดแทน ไฟฟ้าพลังลม 1,800 mw และการลงทุนพลังงานไฟฟ้าพลังแสงแดด 1000 mw

ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหารของ tpipp ก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง หรือการทำ “ mou “ กับบริษัท korea gas corporation และบริษัท korea western power เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และ lng terminal เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน ) ได้กล่าวว่า โครงการทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่ง ของการลงทุนด้านพลังงานสะอาด จากประเทศสาธารณประชาชนจีน และประเทศเกาหลีใต้ ที่เห็นถึง ศักยภาพ ของการลงทุนด้านพลังงาน ในพื้นที่ เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ อ.จะนะ ซึ่งขณะนี้ แผนงานโครงการต่างๆ ของ บริษัทมีความคืบหน้าไปมาก รอเพียงความคืบหน้าจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ขอให้คนในพื้นที่มั่นใจว่า “เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ไม่มีเรื่องอุตสาหกรรมที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม และโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการทำให้ มีตำแหน่งงาน สำหรับคนในพื้นที่ และจะเป็นการพัฒนาที่เกิดประโยชน์กับพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอน

 

 

 

Related posts