วัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง) เปิดรับสมัครเรียนฟรี ในโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

วัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง) เปิดรับสมัครเรียนฟรี ในโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

พระมหา ดร.สาธิต อาถสฺสโร เจ้าอาวาสวัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง) เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีราชา ในฐานะผู้จัดการโรงเรียน ได้เปิดเผยว่าอยากขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ตามหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมตอนปลาย (ม.1-ม.6)เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยการเล่าเรียนฟรี มีที่พักให้พร้อมแต่ต้องพร้อมบวชเป็นสามเณรเพื่อเล่าเรียน สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะจัดตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และด้วยความเห็นชอบของประธานสภาการศึกษาสงฆ์ โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะให้การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนตามกำลังงบประมาณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่เข้าบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา

โดยทางสามเณรฐิรวัฒน์ สุขประเสริฐ อายุ16 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้กล่าวว่าอยากขอเรียนเชิญ ญาติโยมหรือเยาวชน ที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6 ถ้าสนใจอยากจะมาบวชเรียน ที่วัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง)แห่งนี้ ทางโรงเรียนก็ยินดีต้อนรับ หรือถ้าอยากเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้ว อยากเรียนต่อขึ้นมัธยมศึกษาปีที่4 ก็เรียนเชิญได้ สำหรับท่านที่สนใจ โดยพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง) อยู่กันแบบพี่น้อง อยู่กันแยะหลายคน มีประสบการณ์มากมายให้ทำ ถ้าใครอยากมาเรียนมาอยู่ ก็ฟรีค่าใช้จ่าย มีที่พักฟรีให้อีกด้วย

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17 พฤษภาคม 2564 โดยเล่าเรียนฟรี มีที่พักพร้อม และสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่065-2615396 พระมหา ดร.สาธิต อาภสฺสโร ผู้จัดการโรงเรียน

 

# สมชาย แหลมฉบัง ภาพ/ข่าว

 

 

Related posts