บุรีรัมย์-โรงเรียนบ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225” จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

บุรีรัมย์-โรงเรียนบ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225” จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225” โดยมีนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตัวแทนนักเรียนขับเสภาถวายพระพร ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายสักการะ (พานพุ่ม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนชุมชน และตัวแทนนักเรียน ถวายราชสักการะตามลำดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 นายวิทยา สอนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225” กล่าวให้โอวาทและขอบคุณผู้ที่มาร่วมงาน มีการมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีฟ้าขาว และเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

 

สำหรับบรรยากาศของการจัดกิจกรรมวันนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรมด้วย เช่น โรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีของชมรมศิลปะนางรองพิทฯ การออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนธนาคาร การปาเป้าเอารางวัล กิจกรรมทหารน้อยลาดตระเวนโดยชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มีการบริการตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ จากร้านตัดผมสไตล์วินเทจ “ชาญดีไซน์” นอกจากนี้มีโรงทานของชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมากกว่า 20 โรงทาน

นายวิทยา สอนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225” กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหนองรี “มิตรภาพที่ 225” เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 182 คน ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาสนับสนุนทั้งเงินรางวัล ขนม ตุ๊กตา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ ด้วย

 

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

Related posts