วันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2564 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

วันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2564 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

วันที่ 2 เม.ย.64 ซึ่งตรงกับวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้มีพระปณิธานในการทรงงานสืบสานในเรื่องการส่งเสริมคุณค่าของมรดกไทยและวัฒนธรรมไทย มาโดยตลอดนั้น

   ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นำโดย นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมคณะสมาชิก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันและวโรกาสดังกล่าวขึ้น เพื่อสานต่อแนวพระราชปณิธานของพระองค์ ในการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย โดยมี แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาเมืองพัทยา เผยว่า เนื่องในวันและวโรกาสที่ดีวันที่ 2 เมษายน วันนี้ตรงกับวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ นอกจากจะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นแล้ว ในฐานะสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ผ่านเมืองท่องเที่ยวสู่นานาชาติต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Related posts