ผบ.ทร.มีดำริจัดตั้ง ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อสืบสานปณิธานหมอพร

ผบ.ทร.มีดำริจัดตั้ง ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อสืบสานปณิธานหมอพร ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัยฯ) รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฯ ดังกล่าว เป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น “สืบสานปณิธานหมอพร” เพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน

      การจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น “สืบสานปณิธานหมอพร” ครั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทอง นาก เงิน ลงอักขระเพื่อเป็นชนวนมงคลในการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้

     ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัยฯ) รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อพระรูป ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ปลุกเสกอธิษฐานจิตเดี่ยว 3 วาระ 3 สถานที่สำคัญของหมอพร ได้แก่

– เรือนหมอพร วังนางเลิ้ง ในวันศุกร์ 28 พค 2554,

– อุโบสถวัดปากคลองมะขามเฒ่า ในวันจันทร์ 7 มิย 2564

– อาศรมหมอพร กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันจันทร์ 14 มิย 2564

โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือรับเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล รุ่น “สืบสานปณิธานหมอพร” เพื่อจัดสร้างศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ติดต่อสอบถามและส่งหลักฐานการโอนเงินที่…บัญชีไลน์ทางการ “สืบสานปณิธานหมอพร”

โทร 02-475-2737 หรือ 087-621-9161 https://lin.ee/1SyvoTw

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “กองทุนจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรฯ” เลขที่บัญชี 040-2-57696-1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Related posts