ชลบุรี ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ชลบุรี ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ศึกษาดูงานหน่วยงานภาคเอกชนที่มีนวัตกรรมสมัยใหม่

ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศึกษาดูงานหน่วยงานภาคเอกชนที่มีนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์ Lumada เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี Mr.Yoshihiro Sugeta, Managing Director of Hitashi Asia (Thailand) Co.,Ltd กล่าวต้อนรับ พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน กล่าววัตถุประสงค์ในการดูงาน และนายสมศักดิ์ กาญจนาคาร Chief Marketing Officer & General Manager of Account Development Center บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และแผนการพัฒนาบริษัท ซึ่งในศูนย์ Lumada ประจำภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ เกิดขึ้นจากความสำเร็จในการนำการพัฒนาไอโอที โซลูชั่นส์มาจากญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา และสานต่อการสนับสนุนประเทศไทย สำหรับนโยบาย Thailand 4.0 ศูนย์นี้ถือเป็นศูนย์ Lumada แห่งแรกของฮิตาชิ ลักษณะเด่นของศูนย์ Lamada คือ IoT แพลตฟอร์มของฮิตาชิ “Lumada” ซึ่งมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงของฮิตาชิ ผ่านการเชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า สนับสนุนการสรรค์สร้างร่วมกัน และสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กระบวนการวิเคราะห์ชัดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytics) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) รวมทั้งทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

จากนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี Mr.Naoto Inuzuka CEO&President of DENSO International Asia (DIAT) กล่าวต้อนรับ และนายวิวัฒน์ พันธ์สระ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมบริษัท และเรื่อง Lean automation & Clean factory by CO2 Neutral นายจรัสพงษ์ งามเหมาะ เจ้าหน้าที่อาวุโส บรรยายเรื่อง DENSO Agriculture

ทั้งนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เยี่ยมชมการผลิต ณ โรงงาน ชั้น 1 ซึ่งบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ ระบบการควบคุมส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ ทั้งที่เป็นชิ้นส่วนเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ไฮบริดที่ใช้ไฟฟ้า ประกอบกับพัฒนาและผลิต ECU ของเครื่องยนต์และอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบการควบคุมยานยนต์ โดยเป็นการพัฒนาการทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ และยังมีการผลิตเครื่องปรับอากาศ หม้อน้ำและอุปกรณ์รถยนต์อื่น ๆ ที่ใช้ Heat Exchange Technology

จากนั้น นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณผู้บริหารของบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบของที่ระลึกให้ผู้บริหารบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

 

Related posts