รมต.อนุทินลงพื้นที่แม่สะเรียงมอบวัคซิน 3,000 โดส

รมต.อนุทินลงพื้นที่แม่สะเรียงมอบวัคซิน 3,000 โดส

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง.นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้แก่ นพ.มล.สมชาย จักรพันธ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตยากร รอง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายทองเจือ ชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รอง.เลขาฝ่ายการเมือง นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ แพทย์หญิง อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี อธิบดีกรมควบคุมโรค น.พ.ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุพรรณที่ 1 น.พ.สุเมธ องค์วรรณดี ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 โดยมีนายชนก นาคพันธ์ รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน น.พ.เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ ทันที่เมื่อเดินทางถึงโรงพยาบาลแม่สะเรียงเข้าห้องประชุมทันที ใช้เวลาการประชุมประมาณ 30 นาที

จากนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงที่การเดินทางลงพื้นที่แม่สะเรียงในวันนี้เกี่ยวกับการสู้รบกันทำให้มีผู้อพยพหลบหนีเข้ามาในไทยและบาดเจ็บ ทำให้เราต้องดูแลรักษาเพื่อมนุษย์ธรรม และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ได้นำวัคซินมามอบให้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามคำร้องขอจำนวน 3,000 โดส ฯขณะเดียวกันมีการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้มีหน้าที่กลุ่มเสี่ยงได้แก่ สมาชิค อส.และอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 20 ราย ต่อมาคณะได้เดินทางโดยเฮริคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)แม่สามแลป ตำบลแม่สามแลปอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งเป็น รพ.สต.อยู่ตามชายแดนฝั่งแม่น้ำสาละวิน หากเกิดการปะทะกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ รพ.สต.จะเป็นด่านแรกที่รองรับผู้บาดเจ็บ

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

Related posts