จันทบุรี จัด” ประกวดหนูน้อยบางสระเก้า ซีซั่น4 รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี “

จันทบุรี จัด” ประกวดหนูน้อยบางสระเก้า ซีซั่น4 รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี ”


วันนี้ที่ สนามโรงเรียนวัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี เปิด กิจกรรม “ประกวดหนูน้อยบางสระเก้า ซีซั่น 4 รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี” ซึ่งเป็นงานประจำปี ของวัดบางสระเก้า โดยปีนี้ เป็นปีที่ 4 ในการจัดการประกวด โดยวัดบางสระเก้าเป็นแหล่งรวมใจของชาวบ้านในการทำกิจกรรมทางสังคม ประชาชนในพื้นที่ มีความสามัคคีและร่วมขับเคลื่อนงานต่างๆ เพื่อพัฒนา จนสามารถเป็นต้นแบบทางสังคมและวัฒนธรรมอันดี ซึ่งที่ผ่านมา ทางวัดบางสระเก้า ได้จัดการประกวดต่างๆ มาแล้วและเป็นที่โด่งดังในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการประกวด สาวประเภทสอง ธิดาสี่มุมเมรุ แต่ด้วยในห้วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรี ได้เผชิญกับวิกฤติผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด-19 ทางวัดจึงไม่สามารถจัดงานได้ จึงจำเป็นต้องงดไปก่อน แต่ในปีหน้าจะมีซีซั่นที่ 5 ของธิดาสี่มุมเมรุเกิดขึ้นแน่นอน.. เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับพื้นที่และในจังหวัดจันทบุรี ส่วนในปีนี้ ในปัจจุบันจังหวัดจันทบุรี ได้มีมาตราการผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมต่างๆในรูปแบบ New normal ทางคณะกรรมการจึงได้ร่วมกันจัดงานประจำปี วัดบางสระเก้า ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถของเด็ก ที่อายุไม่เกิน 12ปี รวมถึงให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และเป็นการ ช่วยกันสนับสนุนผลักดัน เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ก้าวไปสู่ในระดับต่อๆไป เพื่อเป็นบุคคลที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป..
ภาพ/ข่าว เอกลักษณ์ อานาภรณ์ ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

Related posts