พิจิตรวัคซีนโควิด19ล็อตแรกเริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ อสม.กลุ่มแรก900คน

พิจิตรวัคซีนโควิด19ล็อตแรกเริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ อสม.กลุ่มแรก900คน


วันที่ 2 เม.ย. 2564 ที่ รพ.พิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinovac จำนวน 1,800 โดส ซึ่งเพิ่งมาถึงวันนี้ เพื่อฉีดให้บุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสกลุ่มเสี่ยง จำนวน 900 คนๆ ละ 2 โดส ระยะห่างกัน 4 – 12 สัปดาห์ เป็นการฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกของจังหวัดพิจิตร
ซึ่ง นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ลงมือฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับ นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการ รพ.พิจิตร และเข็มที่ 2 ให้กับ นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ต่อจากนั้นก็เป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วมีความเสี่ยง

นพ.วิศิษฐ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายกระจายวัคซีนให้ทุกจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรด้านสาธารณสุขด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิดในครั้งนี้ ถือเป็นการซักซ้อมระบบให้บริการฉีดวัคซีนอีกด้วย ดังนั้นจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลทั้ง 12 อำเภอมาเรียนรู้ระบบเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชน รวมถึงสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนว่าปลอดภัยอีกด้วย สำหรับจังหวัดพิจิตร มีประชากรกว่า 5.4 แสนคน การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 3 แสนคน ซึ่งขณะนี้มีชาวพิจิตร สมัครฉีดวัคซีนแล้ว 54% ยังต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ก็เริ่มมีผู้สนใจมาติดต่อขอฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น

โดยการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ มี 3 เป้าหมาย คือ เพื่อลดอัตราตาย อัตราป่วยจากโรคโควิด-19 เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ โดยแพทย์ พยาบาลต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ใช้ผู้ป่วยเสียเอง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดูแลคนไข้ได้ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ต่อไป

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts