ตราด/โรงพยาบาลคลองใหญ่ จัดโครงการกิจกรรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุสาธารณภัย

คลองใหญ่

ตราด/โรงพยาบาลคลองใหญ่ จัดโครงการกิจกรรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุสาธารณภัย

ณ.สถานที่จริงพร้อมเครือข่ายในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ร่วมเทศบาลตําบลคลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูดเทศบาลตําบลหาดเล็ก ตํารวจนํ้าคลองใหญ่ สภ.คลองใหญ่ สาธารณสุข และสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายอําเภอคลองใหญ่ เวลา 13.30 น. วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่บริเวณท่าเทียบเรือชลาลัยหมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุสาธารณภัย ณ.สถานที่จริงพร้อมเครือข่ายในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ร่วมกับ เทศบาลตําบลคลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด เทศบาลตําบลหาดเล็ก ตํารวจนํ้าคลองใหญ่ สภ.คลองใหญ่ สาธารณสุขอําเภอ ทหาร และสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่ พร้อมด้วยภาคคีเครือข่ายอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ในครั้งนี้ ในปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติ หรือสาธารณภัยที่มนุษย์ก่อขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวัง นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งการคมนาคมขนส่งได้พัฒนาไปในทุกพื้นที่ โอกาสเกิดอุบัติเหตุทางนํ้าได้ก็มีมากตามไปด้วย การมีแผนเตรียมความพร้อมที่ดีรองรับเป็นสิ่งที่สําคัญ การซ้อมแผนเพื่อควบคุมสถานการณ์ในช่วงแรกให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องมีระบบการสั่งการและการประสานงานที่ดี เพื่อช่วยเหลือประชาชน และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการพื้นที่เกิดเหตุเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ทุกท่านคงได้เรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันนี้จึงได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยประสานช่วยเหลือกันเป็นเครือข่าย พร้อมกันนี้ในการออกปฎิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยในวันนี้ สมมุติมีนักท่องเที่ยวได้นําเรือออกไปแจวเล่นกลางทะเลเกิดเหตุในขณะกําลังแจวเรืออยู่ได้เกิดเรือแจวร่มทั้ง 2 ลํา มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 5 คน ได้ลอยคอขอความช่วยเหลือและได้จมหายไป 1 คน หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภียสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่ได้รับแจ้งจึงพร้อมด้วยนักประดานํ้าและเรือตรวจการณ์ของกู้ภัยได้นําอุปกรณ์การดํานํ้าและเร่งช่วยเหลือทันที่ พร้อมยังได้ประสานขอความช่วยเหลือเรือตรวจการณ์ของตํารวจนํ้ารีบค้นหาและให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไว้ได้จํานวน 4 คน และเสียชีวิต 1 คน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขต คลองใหญ่ พร้อมหน่วยงานทุกหน่วยในพื้นที่ได้ร่วมกันนําอุปกรณ์มาปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนําส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลทุกปี/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Related posts