สโมสรลูกเสือนาวี เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป

สโมสรลูกเสือนาวี เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป


สโมสรลูกเสือนาวี โดยพลเรือเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ นายกสโมสรลูกเสือนาวี เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 80 ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เชิงสะพานอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย​ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดที่ สโมสร​ลูกเสือ​นาวี โทร.
02-4755458
02-4115871
อาจารย์ ผกาทิพย์
08-16688936
ร.อ.หญิง กาญจนา​
089-4085191
จึงประกาศมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

 

Related posts