ยโสธร​”ผู้ว่าฯยโสธร​เป็น​ประธานทอดผ้าป่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท”

ยโสธร​”ผู้ว่าฯยโสธร​เป็น​ประธานทอดผ้าป่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท”


ที่วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร​ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็น ประธานการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนา เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และได้รับความเมตตาจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร กล่าว​ว่า​ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี 2522 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 42 ปีต่อมาเมื่อปี 2536 สมเด็จ​พระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์การจัดกิจกรรม​ครั้งนี้​ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนองค์กรสตรีบริษัทห้างร้านกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันจัดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากพัฒนาชุมชนทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจน10 ทุนที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละอำเภอในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย///พลากร​ แก้ว​ขวัญข้า​ รายงาน

 

Related posts