วันอนุรักษ์มรดกไทยปี64เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันอนุรักษ์มรดกไทยปี64เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

พัทยา-สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

วันที่ 2 เม.ย.64 ซึ่งตรงกับวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้มีพระปณิธานในการทรงงานสืบสานในเรื่องการส่งเสริมคุณค่าของมรดกไทยและวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอดนั้น

ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นำโดย นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมคณะสมาชิก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันและวโรกาสดังกล่าวขึ้น เพื่อสานต่อแนวพระราชปณิธานของพระองค์ในการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย

โดยมี แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาเมืองพัทยา เผยว่า เนื่องในวันและวโรกาสที่ดีวันที่ 2 เมษายนวันนี้ตรงกับวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ นอกจากจะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นแล้ว ในฐานะสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยผ่านเมืองท่องเที่ยวสู่นานาชาติต่อไป

 

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

Related posts