อำเภอสุไหงโก-ลก เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า เริ่ม 5 เม.ย.64

อำเภอสุไหงโก-ลก เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า เริ่ม 5 เม.ย.64

นายมะยุรี เจะโซะ สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า อำเภอสุไหงโก-ลกซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอชายแดนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ล่าสุดจึงได้เตรียมแผนในการฉีดวัคซีนซิโนแวกป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มบุคลากรด่านหน้า ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน โรคอ้วน และประชาชนทั่วไป โดยจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่อำเภอสุไหงโก-ลก นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลกจะรับการฉีดเป็นคนแรก ซึ่งเบื้องต้นโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้จัดเตรียมผู้รับผิดชอบการฉีดวัคซีน สถานที่ให้บริการ และแผนในการเฝ้าสังเกตอาการ 30 วันไว้พร้อมแล้วสำหรับบุคลากรที่ลงทะเบียนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้วัคซีนซิโนแวก ถูกผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคแบบดั้งเดิม มีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีผลการศึกษาในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด อย่างไรก็ตามในบางรายอาจมีอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน คือ มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีจุดเลือด ออกจำนวนมาก ผื่นขึ้นทั้งตัว อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง ชัก และหมดสติ หากมีอาการหลังฉีด30 นาที ขอให้รีบแจ้งแพทย์ พยาบาลทันที หรือหากมีอาการหลังกลับบ้านให้รีบไปพบแพทย์ หรือโทรสายด่วน 1669 เพื่อแจ้งให้รถพยาบาลไปรับโดยเร็วที่สุด

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

 

Related posts