เบตง คัดเลือกทหารเข้มป้องกันไวรัสโควิด19

เบตง คัดเลือกทหารเข้มป้องกันไวรัสโควิด19

เบตง คัดเลือกทหารเบตง แบ่ง 2 วัน ลดความแออัด เจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม ทั้งล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ก่อนเข้าบริเวณสถานที่คัดเลือก ป้องกันไวรัสโควิด19

วันที่ 2 เม.ย.64 ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา พ.ท.กฤษฎา สุขสองห้อง ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่15 ได้เป็นประธานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2564 โดยมีชายไทยผู้ที่ถึงเกณฑ์คัดเลือกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเบตง เดินทางมารายงานตัวตามหมายเรียก เพื่อคัดเลือกทหารกองประจำการเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศทั่วไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเบตง ได้แจกหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคน ส่วนบรรดาญาติมิตรของผู้ที่มาคัดเลือกทหาร ที่มาคอยให้กำลังใจลูกหลาน เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปบริเวณที่มีการตรวจเลือก เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง ป้องกันความแออัด ป้องกันไวรัสโควิด19 ส่วนการรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เบตง หน่วยเฉพาะกิจ ตชด.44 ทหาร ฝ่ายปกครองดูแลพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานที่คัดเลือกทหารกองประจำการ

พ.ท.กฤษฎา สุขสองห้อง ประธานการตรวจเลือกเปิดเผยว่า การคัดเลือกและการตรวจเลือกในวันนี้ คณะกรรมการจะกระทำด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีขนาดร่างกายตามที่ราชการกำหนด ไม่มีโรค ที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 อย่างเข้มงวด ในปีนี้การคัดเลือกทการในพื้นที่อำเภอเบตง ได้แบ่งเป็น 2 วัน วันแรก จะเป็น ชายไทยที่มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลตาเนาะแมเราะ และตำบลธารน้ำทิพย์ ส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นตำบลเบตงและตำบลยะรม

สำหรับการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินของ อ.เบตง การคัดเลือกทหารกองประจำการประจำปี 2564 ต้องการชายไทยเข้ารับราชการทหารจำนวน 69 นาย ซึ่งวันนี้ต้องการชายไทยเข้ารับราชการทหารจำนวน 36 นาย แยกเป็นทหารบก 21 นาย ทหารเรือ 15 นาย และในวันพรุ่งนี้อีกจำนวน 33 นาย ซึ่งในปีนี้ในพื้นที่อำเภอเบตงมีผู้เข้ารับการตรวจเลือกทั้งสิ้น 519 คน ผู้ที่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบก จะไปรับการฝึกตามจังหวัดทหารบก ส่วนกองทัพเรือจะไปรับการฝึกที่ศูนย์การฝึกทหารใหม่จังหวัดชลบุรี ส่วนผู้ที่ร้องขอเข้ารับราชการทหารสามารถเลือกได้ว่าต้องการไปเป็นทหารที่ไหนหน่วยใด ซึ่งในปีนี้คาดว่าในพื้นที่อำเภอเบตงมีผู้ร้องขอเข้ารับราชการทหารเป็นจำนวนมาก

 

Related posts