จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ ( 2 เม.ย.64 ) ที่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา หมู่ที่ 8 ต.อ่างคิรี อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน 904 / จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมจำนวนมาก น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรี จึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอมะขาม พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” และจะน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีใจความว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป ซึ่งครั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ตชด.บ้านคลองมะลิ

ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts