พังงา-รมช.สาธารณสุข ยืนยันพร้อมฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกให้ชาวพังงา 5 เมษายนนี้

พังงา-รมช.สาธารณสุข ยืนยันพร้อมฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกให้ชาวพังงา 5 เมษายนนี้ พร้อมนำทีมแพทย์อาสาดูแลประชาชนพื้นที่หมู่เกาะห่างไกล เป็นของขวัญวันสงกรานต์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ ดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่พิเศษและหมู่เกาะ จ.พังงา ให้เข้าถึงการรักษา 6 สาขาจากแพทย์เฉพาะทาง ทั้งโรคผิวหนัง ทันตกรรม โรคตา มะเร็ง พัฒนาการเด็ก และฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นของขวัญวันสงกรานต์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอบรมบุคลากรโรงพยาบาลและ รพสต.”ชัยพัฒน์” 5 แห่ง

วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และเครื่องดูดละอองฝอยน้ำลายนอกช่องปาก ให้แก่โรงพยาบาลและ รพสต.ชัยพัฒน์ 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์, โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์, โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์, โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรักชัยพัฒน์

    ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และมีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล พื้นที่หมู่เกาะ และได้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา กรมการแพทย์ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคที่ซับซ้อนและบริการเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้งโรคผิวหนัง ทันตกรรม โรคตา มะเร็ง พัฒนาการเด็ก และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ ถือเป็นของขวัญวันสงกรานต์ปี 2564 ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอใกล้เคียง

ในส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดพังงานั้น เนื่องจากจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับจังหวัดภูเก็ต และเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการท่องเที่ยว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ สนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติม โดยคาดว่าแผนการฉีดวัคซีนในส่วนของจังหวัดพังงาในเข็มแรก จะเป็นวันที่ 5 เมษายน 2564 และขณะนี้ อยู่ระหว่างกรรมการจังหวัดจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มอาชีพต่างๆ

อโนทัย งานดี/พังงา/

 

Related posts