รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำจิตอาสาร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในการพัฒนา และขุดลอกผักตบชวาในลำน้ำแม่กวง

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำจิตอาสาร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในการพัฒนา และขุดลอกผักตบชวาในลำน้ำแม่กวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (2 เมษายน 2564) ที่ ลานอเนกประสงค์ วัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำแม่กวง จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน และจิตอาสาจังหวัดลำพูน กว่า 200 คน เข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรม

สำหรับ กิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งมอบถังดักไขมัน จำนวน 120 ใบ ให้กับจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง กิจกรรมการลอกผักตบชวาในลำน้ำแม่กวงในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ บริเวณแม่น้ำกวง ฝั่งสะพานศรีวิชัย 2 (บ้านหนองเป็ด) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน โดยสำนักงานฯ บูรณาการการลอกผักตบ ร่วมกับทางจังหวัดลำพูน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กวง กิจกรรมให้ความรู้ วิธีการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาถังดักไขมัน

                  และหลังจากนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จะดำเนินกิจกรรมการลอกผักตบชวาในลำน้ำแม่กวง ร่วมกับอีก 3 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อให้เป็นไปตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด และจะมีการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ วิธีการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาถังดักไขมัน กับผู้ที่ได้รับถังดักไขมัน ต่อไป

……………………………

นายคมศักดิ์ หล่อเถิน …. ข่าว/ภาพ

2 เมษายน 2564

 

Related posts