อุทัยธานี- สบอ. 12 นครสวรรค์ระดมนายสัตวแพทย์ ร่วมกันออกทำหมันลิง ตั้งเป้า 100 ตัว ช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาลิงออกมารบกวนประชาชนรอบๆ หุบป่าตาด

 

อุทัยธานี- สบอ. 12 นครสวรรค์ระดมนายสัตวแพทย์ ร่วมกันออกทำหมันลิง ตั้งเป้า 100 ตัว ช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาลิงออกมารบกวนประชาชนรอบๆ หุบป่าตาด

 

 

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาลิงที่ 7 ภาคเหนือ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ โดยในแต่ละวันเริ่มปฏิบัติงานดักจับลิงตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนสามารถทำหมันลิงได้สำเร็จเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน กล่าวคือ ตามแผนงานกำหนดไว้ จำนวน 100 ตัว แต่สามารถทำหมันได้ทั้งสิ้น 118 ตัว เป็นลิงเพศผู้ 94 ตัว เพศเมีย 24 ตัว และได้เก็บตัวอย่างเลือดลิงเพื่อตรวจหาโรค จำนวน 10 ตัว

ส่วนด้านนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12นครสวรรค์ ได้ชี้แจง ณ บริเวณหุบป่าตาด มีลิงแสมอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 ตัว ที่ผ่านมาออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎร ด้วยการออกมาถอน ทำลาย กิน พืชอาสิน และผลผลิต มาอย่างต่อเนื่อง การที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำหมันลิงในครั้งนี้ เป็นการช่วยลดจำนวนประชากรลิงได้เพียงระดับหนึ่ง เพราะตามหลักวิชาการแล้ว การทำหมันลิง ที่จะให้สามารถลดประชากรได้อย่างเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องทำหมันให้ได้อย่างน้อย 70% ของประชากร ดังนั้นในโอกาสต่อไป จะได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องที่ เช่น อบจ. อบต. องค์กรเอกชน มาร่วมกันทำหมันลิงเพิ่ม และรวมทั้งจะต้องทำกิจกรรมอื่น เช่น ป้ายแจ้งไม่ให้อาหารลิง การปลูกพืชที่ลิงไม่ทำลาย สร้างแหล่งอาหาร แหล่งในป่าให้ลิง เป็นต้น

 

ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

Related posts