อุตรดิตถ์/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะกรรมการ ตรวจประเมินการประกวดผลงานการบูรณาการตำยลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long TermCare)และวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ประจำปี2564

อุตรดิตถ์/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะกรรมการ ตรวจประเมินการประกวดผลงานการบูรณาการตำยลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long TermCare)และวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ประจำปี2564

*****เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกวดผลงานการบูรณาการตำบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นปี2564 พื้นที่อำเภอลับแลดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากคณะกรรมการจังหวัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล ผลงานดังนี้1.ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข 2. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3. ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 4. ชมรมผู้สูงอายุ 5. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 6. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) 7.วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น วัดดงสระแก้ว

*****ในเวลา 13.00 น. คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ วัดดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม โดยพระครูประภากรสิทธิคุณ.เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด ผู้นำชุมชน ผุ้นำท้องถิ่น อสม. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนทำกินทำใข้บ้านดงสระแก้ว และประชาชนให้การต้อนรับ มีการแสดงออกกำลังกาย การจัดนิทรรศการผลงานของชุมชน ทั้งนี้คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยม ประเมินตามเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ เมื่อเสร็จสินเเล้วจึงเดินทางกลับในเวลา 14.00 น

***ภาพ/ข่าว นาคา คะเลิศรัมย์ อินทรีย์ไฟ/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts