ปัตตานี – ผบ.ฉก.ปัตตานี ลงพื้นที่หน่วยตรวจเลือกทหาร พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม 

ปัตตานี – ผบ.ฉก.ปัตตานี ลงพื้นที่หน่วยตรวจเลือกทหาร พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม

 

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พล.ต. คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี เดินทางตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 64 ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และให้กำลังใจคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ เพื่อเป็นการอำนวยการ กำกับดูแล การตรวจเลือกทหารกองเกิน

ในการนี้หน่วยตรวจเลือก ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายและข้อสั่งการของ มทภ.4 และวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับญาติและผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร พร้อมให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม

 

ก่อนเดินทางกลับ ผบ.มทบ.46/ผบ.ฉก.ปัตตานี ได้เข้าพบปะ พูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบญาติทหารกองเกินที่มาร่วมให้กำลังใจผู้ที่มาตรวจคัดเลือก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า ที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม อยู่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน อย่างเป็นกันเอง

 

// ตอริก สหสันติวรกุล ปัตตานี //

Related posts