ชาวบ้าน-นักเรียนกว่าร้อยรวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลท์

ชาวบ้าน-นักเรียนกว่าร้อยรวมตัวคัดค้านการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลท์ ท่าตะโก-สามโคก หลังพบสร้างปัญหากระทบชุมชนและการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ชาติ

บริเวณอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาย จ.อ่างทอง ชาวบ้านและนักเรียนจากโรงเรียนวัดตลาดใหม่กว่า 100 คนร่วมกันประชุมเพื่อประชาพิจารณ์ขอความเห็นในการคัดค้านการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500กิโลโวลต์ ท่าตะโก-สามโกค ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. ซึ่งจะมีการดำเนินการก่อสร้างพาดผ่านในพื้นที่ตำบลตลาดใหม่และส่งผลกระทบให้กับชาวบ้าน 54 ครัวเรือนรวมถึงพื้นที่การจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ อนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี บริเวณใกล้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ที่อยู่ในระหว่างเตรียมการก่อสร้าง โดยมีการนำป้ายประท้วงที่มีข้อความต่างๆมาแสดงความเห็นคัดค้านพร้อมทั้งมีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นกับประชาชน

ดร.ธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่เปิดเผยว่า ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้เข้ามาสำรวจและพุดคุบกับทางชาวบ้านเมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมาถึงโครงการดังกล่าวซึ่งวางแนวทางไว้ 2 แนวทางโดยแนวทางแรกก็คือการใช้พื้นที่ในตำบลตลาดใหม่ในการตั้งเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่และพาดสายไฟฟ้าแรงสูง อละแนวทางที่สองก็คือจะใช้เส้นทางไปทางจังหวัดลพบุรี ซึ่งหลังจากเข้ามาสำรวจก้หายไปจู่ๆก็จะมีการเข้ามาดำเนินการก่อสร้างซึ่งชาวบ้านพอทราบข่าวก็มีการคัดค้านเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมถึงจุดที่ได้รับผลกะทบนอกจากชาวบ้าน 54 ครัวเรือนแล้วยังมีพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ อนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการสร้างแล้วแลออยู่ระหว่างการเข้าดำเนินการก่อสร้าง โดยหากมีการก่อสร้างจริงอาจจะให้เกิดอันตรายเนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จะส่งผลกระทบต่อรูปหล่อวีรชนขนาดใหญ่ที่เป็นโลหะและตั้งอยู่ในจุดดังกล่าวอาจจะเป็นสื่อไฟฟ้าและทำให้เกิดอันตรายได้ ทางเราจึงจัดให้ประชาชนร่วมกันแดสงความคิดเห็นเพื่อส่งเรื่องคัดค้านไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือ กฟผ.ก่อนเริ่มดำนินการ

โดยหลังการเดให้แสดงความคิดเห็นแล้วประชาชนที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ในการที่จะคัดค้านการดำเนินการของทาง กฟผ.ซึ่งทาง อบต.ตลาดใหม่จะรวบรวมรายชื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์/ข่าว

Related posts