ส่งหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ปกป้องอธิปไตย ในพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา”

ส่งหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ปกป้องอธิปไตย ในพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา”

     เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ทำพิธีส่งเรือไปปฏิบัติหน้าที่ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 จ.ตราด โดยขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด

      สำหรับหมวดเรือที่ส่งไปนั้น ประกอบด้วย เรือ ต.83 เรือ ต.261 เรือ ต.271 เดินทางไปดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนทางทะเล จว.จันทบุรี และ จว.ตราด ทำหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชน โดยมีวงรอบในการปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือน

นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติการทางเรือ บริเวณพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วย

“พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Related posts