PEA รณรงค์การใช้ไฟฟ้าปลอดภัยพร้อมมอบสนามเด็กเล่นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ 

PEA รณรงค์การใช้ไฟฟ้าปลอดภัยพร้อมมอบสนามเด็กเล่นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( PEA ) เปิดโครงการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด หรือ เซฟไทย พร้อมส่งมอบสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “PEA THE POWER PLAYGROUND” ให้เทศบาลเมืองแสนสุข

     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( PEA ) ได้ทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด หรือ เซฟไทย พร้อมส่งมอบสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ “PEA THE POWER PLAYGROUND” ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี อย่างเป็นทางการ ณ สวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( PEA ) เป็นประธานการเปิดงานและส่งมอบ และมี นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแสน เป็นผู้รับมอบ

     ทั้งนี้ โครงการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด หรือเซฟไทย มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และเกิดพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด โดยมีการจัดสร้างสนามเด็กเล่น“ PEA THE POWER PLAYGROUND” เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าผ่านการเล่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ ” สนุกเล่นสนุกคิดสนุกใช้ไฟฟ้าแบบ SAFE SAVE” โดย ” PEA THE POWER PLAYGROUND” จะมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดไปพร้อมกับเครื่องเล่นภายใต้พื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชน ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน ซึ่งภายในสนามเด็กเล่นแห่งนี้จะมีเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย อาทิ ไม้กระดก ชิงช้า ตาข่ายปีนป่าย จักรยานปั่นออกกำลังกาย บาร์โหน ที่ปีนเขาจำลองฯลฯ และยังมีฐานเกมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด 5 ฐาน ประกอบด้วย

1. เข้าใจไฟฟ้าท้ายิงฉุบ:เป่ายิงฉุบเดินตามช่อง

2. ตั้งเตเซฟไทย:โยนหินและกระโดดให้ครบทุกช่อง

3. สวิตช์ม้ากระดก:ม้ากระดกดีไซน์เป็นสวิตซ์ไฟ On-Off

4. ไฟฟ้าประหยัดปัดถูกป้าย:หมุนป้ายให้คำเรียงกัน โดยมีความหมายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด

5. เซฟไทยถ่ายได้อีก:จุดถ่ายรูปกับกราฟิกเครื่องใช้ไฟฟ้าบนผนัง

     โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้และพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยเผยแพร่ความรู้ข่าวสารแจ้งเตือนและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ผ่านสื่อทุกช่องทาง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

****แยกเสียงสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( PEA )และปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแสน*******

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Related posts