จังหวัดลพบุรี 010464 งานสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพคนลพบุรี

จังหวัดลพบุรี 010464 งานสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพคนลพบุรี

วันที่ 1 เม.ย. 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยและตลาดนัดเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลพบุรี (สาขาใหญ่) งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งให้มีแนวคิดในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการของลูกค้า สร้างการกระตุ้นให้ผู้บริโภค สินค้าเกษตรปลอดภัยและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและลดปัจจัยเสี่ยง จากการเกิดโรคที่ป้องกันได้

            โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการ จัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยของจังหวัดลพบุรี สินค้า OTOP การแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ตรวจสอบสารปนเปื้อน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี มีประชาชนสนใจจับจ่ายซื้อหากันอย่างคับคั่ง

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

 

Related posts