ชมรมกอล์ฟแชริตี้ S.A.O อบต.เขาคันทรง จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลนำรายได้ให้กับผู้สูงอายุ อบต.เขาคันทรงครั้งที่8

ชมรมกอล์ฟแชริตี้ S.A.O อบต.เขาคันทรง จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลนำรายได้ให้กับผู้สูงอายุ อบต.เขาคันทรงครั้งที่8

เมื่อวันที่1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 13.00น. ที่สนามพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง ในฐานะประธานดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟแชริตี้ อบต.เขาคันทรง ได้เปิดเผยว่า วันนี้ตนเองและนายสุระ กลั่นด้วง สมาชิกอบจ.ชลบุรี สมาชิกชมรมกอล์ฟแชริตี้ S.A.O อบต.เขาคันทรง ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในรายการกอล์ฟแชริตี้ อบต.เขาคันทรง ครั้งที่8 นี้ขึ้นมาเพื่อหารายได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุให้กับอบต.เขาคันทรง ในวันที่8 เมษายน 64 ณ อาคารโดม อบจ.ชลบุรี เนื่องจากปีที่ผ่านมางดจัดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนี้ขึ้นมา เพื่อนำรายได้มาใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชีวิตผู้สูงอายุ แบ่งเป็นซื้อยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร และรายได้ส่วนที่เหลือทางชมรมกอล์ฟฯก็จะทำการมอบให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และส่งเสริมเด็กนักเรียนที่ยากไร้ ในเขตพื้นที่ตำบลเขาคันทรง โดยปีนี่มีผู้เข้าร่วมก๊วนในการแข่งขัน36ก๊วน ก๊วนล่ะ16,000บาท ในครั้งนี้อย่างคับคั่ง………ปราโมทย์/รายงาน

Related posts