กรมพลาธิการทหารบกจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 129 ปี

กรมพลาธิการทหารบกจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 129 ปี

วันนี้ (1 เม.ย. 64) เวลา 06.50 น. ที่กรมพลาธิการทหารบก แยกสนามบินน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารทหารบก พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้ร่วมงานเนื่องในวันสถาปนา กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ 129 ณ กรมพลาธิการทหารบก ช่วงเช้ามีพิธีสักการะพระสิงห์มงคล สักการะพระพุทธธรรมพลาธิการ ซึ่งเป็นพระประจำกรมพลาธิการ และมีพิธีบวงสรวงศาลพระมเหสักขเทวราช ในส่วนพิธีสงฆ์ กิจกรรมประกอบด้วย การถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับ สำหรับภารกิจ กรมพลาธิการทหารบกมีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการ กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการ คือ จักร 3 จักร และกระบี่ไขว้ จักร เป็นอาวุธของพระนารายณ์ในนิยายของศาสนาพราหมณ์ในการปราบปรามศัตรู เปรียบดังผู้บัญชาการทหารบก มีจักรเป็นอาวุธในมือ และสามารถใช้ในการทำงานให้บรรลุภารกิจ กระบี่ไขว้ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเด็ดขาด อำนาจสั่งการที่แต่เดิมพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงมอบให้นายทหารทุกคนสามารถที่จะสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ เป็นอาวุธของพระนารายณ์ในนิยายของศาสนาพราหมณ์ในการปราบปรามศัตรู เปรียบดังผู้บัญชาการทหารบก มีจักรเป็นอาวุธในมือ และสามารถใช้ในการทำงานให้บรรลุภารกิจ จักร 3 จักร เป็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของทหารเหล่าพลาธิการตามความหมาย ดังนี้ จักรที่ 1 หมายถึง อาหารการกินทั้งหมดในกองทัพ (สป.1) , จักรที่ 2 หมายถึง เครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทั้งหมดในกองทัพ (สป.2-4) และจักรที่ 3 หมายถึง น้ำมันเชื่อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ที่ใช้เติมยานพาหนะทั้งรถยนต์ รถถังและ เครื่องบินในกองทัพ (สป.3)

 

จักร 3 จักร ที่เกาะเกี่ยวกันอยู่ หมายถึง การทำงานที่มีความสัมพันธ์คล้าย ๆ กับเฟืองที่หมุนไปข้างหน้าเรื่อย ๆ เพื่อสนับสนุนกองทัพบกให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เครื่องหมายประดับเครื่องแต่งกายเหล่าทหารพลาธิการ ประกอบด้วย กระบี่ไขว้ประกบกับจักร 3 จักร นั่นก็หมายถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ใช้เหล่าทหารพลาธิการให้มีประสิทธิภาพให้มีความสัมพันธ์คล้าย ๆ กับเฟืองที่หมุนไปข้างหน้าเรื่อย ๆ เพื่อสนับสนุนกองทัพบกให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

 

Related posts