ตามดำริและวัตถุประสงค์ ของหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม ให้สำเร็จสมความตั้งใจ บัญชีสร้างตึกสงฆ์พิธีวางศิลาฤกษ์

ตามดำริและวัตถุประสงค์

ของหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม ให้สำเร็จสมความตั้งใจ บัญชีสร้างตึกสงฆ์พิธีวางศิลาฤกษ์วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๑. บัญชี เพื่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองบัว

จำนวน ๓๐,๐๔๐,๙๐๐ บาท

๒. บัญชี เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์

จำนวน ๑๘,๒๓๖,๐๐๐ บาท

๒. บัญชี เพื่อกองทุนหลวงปู่พัฒน์

จำนวน ๓๘๙,๐๐๐ บาท

รวม ๔๘,๖๖๕,๙๐๐ บาท

เริ่มถวายเงินตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่

วันนี้วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นมาครับ

1.ถวายหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วนจำนวน2,000,000บาท

2.ถวายพระครูภาวนาภัทรคุณ(หลวงพ่ออติโชติ ธมมวโร)วัดพุทไธสวรรย์จำนวน1,200,000บาท

เพื่อปรับปรุงห้องความดันลบชนิดมีระบบกรองอากาศ

โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.ถวาย สร้างกุฏิพระสงฆ์ วัดเจริญสุข จังหวัดสกลนคร จำนวน2,000,000บาท

4.หลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโมมอบเงินให้โครงการเพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร

จำนวน1,000,000บาท

5.หลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโมมอบเงินให้หลวงปู่กลม อภิลาโส จำนวน650,000บาท

เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ไชย บ.สะพัง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

6. ถวาย 10 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลหนองบัว ตึกสงฆ์อาพาธ หลวงพ่อพัฒน์ อุปถัมภ์

7.ถวาย 3 ล้านบาท เข้ากองทุนพระราชทาน “กองทุนรัตนภัตต์” เป็นกองทุนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน มีวัตถุประสงค์ถวายเป็นค่าภัตตาหารและส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร วัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) จ.นครสวรรค์

8.ถวาย 2 ล้านบาท สมทบทุนก่อสร้างศาลา๑๐๐ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ให้แล้วเสร็จ

9.มอบเงิน 2 ล้านบาท ให้กับ มูลนิธิพระเครื่อง พระบูชา (ประเทศไทย) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือบริการประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม

10.มอบเงิน 1 ล้านบาท ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาตาเงาะอุดมพร (หลวงปู่จื่อ พันธมตโต) ประจำปี2563

11.มอบเงิน 615,000 บาท โดยพระครูภาวนาภัทรคุณ วิ.(หลวงพ่อโชติ) สำหรับซื้อเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจกให้กับมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่ พอ.สว.

 

12.บริจาค รถพยาบาลเคลื่อนที่ประจำโรงพยาบาลหนองบัว พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย โดยดำริของหลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโมจำนวน2ล้านบาท

13.ถวายเงินจำนวน1,000,000บาททอดกฐิน ณ วัดโพนขวาว ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร

14.ซื้อที่ดินถวายวัดโพธิ์ไชย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จำนวน 1 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท

15.สร้างห้องปลอดเชื้อและห้องสุขา ที่ศาลา100ปีจำนวน2,000,000บาท

16.ถวายเงิน1,000,000บาทกับหลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะเพื่อสมถบทุนสร้างมหาเจดีย์

17. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม คุณเสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ) และทีมงานป๋อง สุพรรณ การันตี มอบเงินจำนวน 12 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ตึกอาคารนิติเวช ตึก 3 ชั้น หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม อุปถัมภ์ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จ.นครสวรรค์ และรถวีไอพีจำนวนเงิน8,000,000บาท

รวมเป็นเงิน20,000,000บาท

18. กองทุนสร้างพระรูปเหมือน หลวงพ่อพัฒน์ องค์ใหญ่ ความสูง 9.9 เมตร งบประมาณ 15 ล้านบาท โดยดำริของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม

กองทุนก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม งบประมาณ 15 ล้านบาท โดยดำริของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม

19. รายการบริจาคปัจจัยสมทบทุนบูรณะและสร้างของวัดโคกเดื่อดังนี้

1. บริจาคปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา จำนวน 1,400,000 บาท

2. บริจาคปัจจัยสมทบทุนบูรณะอุโบสถ (หลวงพ่อเดิมสร้าง) จำนวน 1,800,000 บาท

3. บริจาคปัจจัยสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญหลังเก่า (หลวงพ่อเดิมสร้าง) จำนวน 3,000,000 บาท

4. บริจาคปัจจัยสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากไร้ จำนวน 100,000 บาท

รวมเงินบริจาคทั้งหมด 6,300,000 บาท ขออนุโมทนาบุญมา

 

Related posts