องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกลงพื้นที่ช่วยเหลือเหลือครอบครัวยากไร้ ระยอง หลังจากได้การรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกลงพื้นที่่ช่วยเหลือเหลือครอบครัวยากไร้ ระยอง หลังจากได้การรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน

 

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาว บุศรินทร์ เกิดมณีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองเข้าช่วยเหลือครอบครัวยากไร้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นำโดยนายปราโมทย์ ฉันทมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก รองปลัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และกรมกิจการเด็กและเยาวชน สื่อมวลชน นางสาวนภา พยัคสิง บรรณาธิการ เจ้าของหน้งสือพิมพ์ หนึ่งในสยาม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในรายของนายสิน ขอบอารัญ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อายุ 78 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งไม่สามารถทำการ เดินได้ ที่อยู่ภายใต้หลังคาบ้านที่ ผุพัง

โดยอาศัยอยู่กับลูกสาว 1 คน ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งประกอบกับวิกฤต covid-19 จริงทำให้ลูกสาวไม่สามารถออกไปทำงานได้ รายได้ไม่พอประทังชีวิต ในบางครั้งก็ไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารจึงต้องไปอาศัย เพื่อนบ้านใกล้เคียง ประกอบกับนาง แอ๋ว ครอบอรัญ อายุ 54 ปีซึ่งเป็นบุตรสาว ของนายสิน ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ตอนนี้ ก็มีหลานสาว จำนวนอีก 2 คนที่ติดมาอยู่ด้วย ส่งผลให้ รายได้ไม่พอที่จะใช้จ่าย จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานดังกล่าวเข้ามาฟื้นฟูและช่วยเหลือ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร พร้อมด้วย หน่วยงานดังกล่าวได้เข้ามอบสิ่งของ บรรเทาความช่วยเหลือโดยมอบ ข้าวของอาหาร จากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกก็จะลง ให้ความช่วยเหลือโดยการ สร้างบ้าน และหลังคาให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ต่อไป…

นายราชัญ กองทองผู้สื่อข่าวจ.ระยอง

Related posts