ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานราชการ จ.นราธิวาส ขานรับนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบข้อมูลในพื้นที่เพื่อยกระดับอาชีพประชาชนชุมชนบ้านประชารัฐให้ยั่งยืน

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานราชการ จ.นราธิวาส ขานรับนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบข้อมูลในพื้นที่เพื่อยกระดับอาชีพประชาชนชุมชนบ้านประชารัฐให้ยั่งยืน

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) ที่บ้านประชารัฐ 2 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนบ้านประชารัฐร่วมใจ จ.นราธิวาส พร้อมหารือส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ให้ได้รับความสะดวกในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟ และหารือการสร้างอาชีพที่มั่นคง แก่ประชาชนกว่า 70 ครัวเรือนในหมู่บ้านประชารัฐ 1 และ 2
การประชุมหารือในวันนี้ สืบเนื่องจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในพื้นที่บ้านประชารัฐ 2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส และได้สั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพแก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ในวันนี้ ศอ.บต. และทุกส่วนราชการ ประกอบด้วย จ.นราธิวาส พัฒนาที่ดิน ประมง เกษตรอำเภอ ได้หารือเพื่อนำโครงการต่างๆ เข้าพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้านประชารัฐ โดยเน้นช่วยเหลือตามความต้องการของพื้นที่ อาทิ ส่งเสริมการทำอาชีพเกษตรผสมผสาน การปลูกผักระยะสั้นเพื่อจำหน่าย การเลี้ยงไก่ไข่ เเพะ แกะ และวัว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรส่งจำหน่าย การปลูกมะพร้าวและไม้ผลส่งโรงงานในพื้นที่
สำหรับบ้านประชารัฐร่วมใจ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดย จ.นราธิวาส จัดทำโครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ก่อสร้างบ้านประชารัฐเพื่ออาศัยแก่พี่น้องผู้ประสบภัยจากคลื่นซัดชายฝั่งและน้ำทะเลยกตัวสูงเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในหมู่ที่ 1, 2 และ หมู่ที่ 13 ในปี 2557 ทำให้บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายพังทลายกว่า 50 หลัง จ.นราธิวาสจึงมอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.นราธิวาส ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว และก่อสร้างบ้านพักอาศัยและการประกอบอาชีพแก่ผู้ประสบภัย โดยเก็บค่าเช่า/เช่าซื้อ เป็นเงินเพียง 60 บาทต่อปีต่อราย ในพื้นที่บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 บ้านบาเฆะ โดยจัดสรรที่ดินให้ครัวเรือนละ 80 ตารางเมตร ส่วนบ้านประชารัฐร่วมใจ 2 บ้านบือราเปะ เก็บค่าเช่า 300 บาท ต่อปีต่อไร่ เนื่องจากจัดสรรพื้นที่ให้ครัวเรือนละ 1 ไร่

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน

Related posts