ข่าว – แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำมาตรการเชิงรุกสร้างความมั่นใจให้ปชช.ในช่วงเดือนรอมฎอน

ข่าว – แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำมาตรการเชิงรุกสร้างความมั่นใจให้ปชช.ในช่วงเดือนรอมฎอน

วันที่ 31 มี.ค. 64 พันเอก เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนเมษายนนี้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีเจตนารมณ์อันสูงสุด ให้เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการทำความดี ให้พี่น้องมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ จึงได้สั่งการเน้นย้ำในมาตรการเชิงรุก บูรณาการกำลัง ทั้งหน่วยทหารในพื้นที่ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดง (อส.) ของฝ่ายปกครอง เพื่อดูแลพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด สามารถที่จะประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ โดยปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ ด้วยการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติให้กับภาครัฐ ทำให้สามารถระงับเหตุที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามหวังทำลายชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้หลายครั้ง แต่หากเมื่อใดที่มีเป้าหมายชัด โอกาสมี ทางหนีพร้อม ก็มักเป็นเหตุให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงสบโอกาสสร้างสถานการณ์ เพื่อดำรงความมีตัวตนของกลุ่มองค์กรที่ต่อสู้กับรัฐอยู่ในขณะนี้

โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวด้วยว่า เนื่องในเดือนอันประเสริฐ รอมฎอนปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ทุกคนได้มีความมั่นใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย พร้อมประสานการทำงานดูแลพื้นที่ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวก ในการประกอบศาสนกิจ เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในปีนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ประกอบศาสนกิจอย่างเต็มที่ มุ่งประกอบคุณงามความดีและให้อภัยแก่กัน รวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้สมความมุ่งมั่นตั้งใจในการกระทำความดีในเดือนอันประเสริฐนี้

// ตอริก ปัตตานี //

 

Related posts