เนื่องในโอกาสพิธีรับพระราชทานเครื่อง อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพิธีรับพระราชทานเครื่อง อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


*****ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 45 ราย ได้แก่ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 5 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 8 ราย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 32 ราย และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ราย
*****นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วได้รับเครื่องราช ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพานทุกท่าน
***ภาพ/ปกครองอำเภอวังน้ำเย็น/ข่าว สมศักดิ์ สารการ/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts