สตูล รองผู้ว่าฯสตูล นำหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสตูล ออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย

สตูล รองผู้ว่าฯสตูล นำหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสตูล ออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสตูล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ พมจ. อสม. ผู้นำท้องถิ่น ออกให้บริการพี่น้องประชาชนชาวเกาะสาหร่ายและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสตูล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน จำนวน 17 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามนโยบายของสภากาชาดไทย และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสาหร่าย พร้อมทั้งมอบถุงธารน้ำใจเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่ได้รับความลำบากในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนชน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

อีกทั้ง ได้จัดให้มีหน่วยทีมแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. มาทำการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสาน มีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐาน ตรวจวัดความแข็งแรงของร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาโรคมะเร็งเต้านม และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น โดยมีแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการ รวม 169 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป 63 ราย สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 14 ราย แพทย์แผนไทย 36 ราย บริการกายภาพบำบัด 18 ราย และทันตกรรม 38 ราย แบ่งเป็น ตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียน จำนวน 24 ราย ตรวจฟันทั่วไป จำนวน 14 ราย และถอนฟัน จำนวน 14 ราย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่ข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts