ชาวสัตหีบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดสัตหีบและใกล้เคียง

ชาวสัตหีบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดสัตหีบและใกล้เคียง เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (31 มี.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหารสังกัดกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดสัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็นพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้นทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข และพัฒนาให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ ครั้งเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ “เงินถุงแดง” ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดี และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts