ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เปิดการแข่งขัน SISAKET Cover Dance Contest 2024

ศรีสะเกษ ! ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เปิดการแข่งขัน SISAKET Cover Dance Contest 2024
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 17.00 น. ที่สวนสาธารณะกุดหวาย จังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขัน SISAKET Cover Dance Contest 2024 โดยมีทีมนักกีฬา Cover Dance Contest 2024 จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 25 ทีม ผลปรากฏว่า ชนะเลิศ ได้แก่ทีม NYX จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอัดับที่ 1 ได้แก่ทีม OYA จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม ดาเมืองทิพย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีม Melt Me จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม The everest จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts