ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริ สู่ชาวภูเขา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริ สู่ชาวภูเขา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับสมาคมการประมงในพื้นที่รับผิดชอบ และองค์การสะพานปลา ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ นาวาเอก วีรศักดิ์ เอ็มพงษ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางไปส่งมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่น และ นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เดินทางไปส่งมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว และ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นแผนงานในโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในปีงบประมาณ 2564 โดยมี พลตำรวจตรี สุภัทร ม่วงสมัย ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ให้การต้อนรับที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่น และ พันตำรวจโท พชรพล พรมตวง รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ให้การต้อนรับที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์

โดยในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ได้มีการประกอบพิธีส่งมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ทั้งที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่น และที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในพิธีผู้แทนกองทัพเรือ ได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และทูลเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง และปลาทูเค็ม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเรียนเชิญผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดน เข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีผู้แทนสมาคมประมงที่ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มเข้าร่วมพิธีด้วย พิธีการเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ อีกทั้งผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวต้อนรับผู้แทนกองทัพเรือ และผู้แทนสมาคมประมง ที่ได้เดินทางมาส่งมอบปลาฯ ในวันนี้ และสุดท้ายก่อนที่ผู้แทนกองทัพเรือและผู้แทนสมาคมประมงจะเดินทางกลับ ยังได้มีการบันทึกภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ทำให้บรรยากาศหลังพิธีการเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

การส่งมอบครั้งที่ 2 นี้ได้มีการนำส่งอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้แก่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ และ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 64 โรงเรียน สำหรับครั้งต่อไปจะประกอบพิธีส่งมอบครั้งใหญ่ที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ส่งมอบในครั้งที่ 3 ห้วงวันที่ 5-8 พฤษภาคม นี้ต่อไป

โครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน นั้น เป็นโครงการที่กองทัพเรือร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมการประมงต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบน และองค์การสะพานปลา ร่วมกันสรรค์สร้างคุณงามความดี ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และชาวไทยภูเขา ได้มีโอกาสรับประทานอาหารทะเล เพื่อต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 25 ของกิจกรรมนี้

#พลังสามัคคีพลังราชนาวี

ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Related posts