รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ชุมพร รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องผ่าตัดเล็กและให้บริการรักษาโรคอ้วนเพื่อสุขภาพ
วันนี้(12 ก.พ. 67) ณ อาคารผ่าตัด ชั้น 6 รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องผ่าตัดเล็ก โดยมี นพ.พีรธัช สมภพโภคาเศรษฐี หน.กลุ่มงานศัยกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดตั้ง “ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องผ่าตัดเล็ก“ โดยมีแพทย์และพยาบาลอาคารผ่าตัดเข้าร่วมพิธี
พญ.ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า การเปิด “ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องผ่าตัดเล็ก“ ในวันนี้เป็นการตอบสนองในการรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนของ จ.ชุมพร และประชาชนจังหวัดใกล้เคียง
ทั้งนี้มีปัจจัยมาจาก ปัจจุบัน จ.ชุมพร ได้มีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงเป็นอันดันต้นๆของประเทศ ซึ่งทาง รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้จัดทำคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งละไส้ใหญ่และทำการส่องกล้องเฉลี่ยปีละ 700 ราย หรือคิดเป็น 10% ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ แต่ห้องผ่าตัดที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากห้องส่องกล้องมีเพียงห้องเดียว ทำให้การตรวจคัดกรองเป็นไปอย่างล่าช้า
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องผ่าตัดเล็ก“ พร้อมเปิดห้องผ่าตัดเล็กเพิ่มขึ้น อันจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ของ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เพิ่มขึ้น อันจะก่อประโยชน์ในการให้บริการรักษาประชาชนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
ทางด้าน นพ. ไพรัช ศิริกุล ศัยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เปิดผ่าตัดกระเพาะ เพื่อการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ โดยมีการผ่าตัดส่องกล้องให้แก่ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี ที่มีข้อบ่งชี้ เช่น ผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 37 หรือ ผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 32 และมีโรคร่วม เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน ไขมันพอกตับ ถุงน้ำรังไข่ มีภาวะนอนกรน ซึ่งการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก นอกจากจะช่วยลดน้ำหนัก ก็จะช่วยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไขมัน และความดันบางรายสามารถหยุดการใช้ยาได้
สำหรับการผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง นอนพักฟื้นที่ รพ. อีกประมาณ 6 วันกลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติได้ หากสนใจสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ แผนกศัลยกรรม โรคอ้วน ของ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ,3 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ทั่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับค่าใช้บริการในคอร์สดังกล่าว จะไม่อยู่ในโครงการรักษาของรัฐสวัสดิการ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องจ่ายเองในวงเงิน 10,000 บ. ซึ่งจะเป็นค่าอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือพิเศษ
ที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่เข้าโปรแกรมรักษาพบว่าในเดือนแรก จะทำให้มีน้ำหนักลดลงได้ 10% เดือนที่ 2 ก็จะลดลง 20% และเมื่อครบ 1 ปี ผู้เข้ารับการรักษาก็จะมีน้ำหนักลดลงได้มากถึง 40% ของน้ำหนักตัวก่อนการรักษาในโปรแกรมดังกล่าว/

/ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

Related posts