สงขลา / ศรัญ บิลพัฒน์ ทีมนครสงขลาก้าวหน้า นำทัพ ได้รับชัยชนะ นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครสงขลา แห่ขอบคุณประชาชนทั่วเมือง

สงขลา / ศรัญ บิลพัฒน์ ทีมนครสงขลาก้าวหน้า นำทัพ ได้รับชัยชนะ นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครสงขลา แห่ขอบคุณประชาชนทั่วเมือง

เมื่อวันที่ ( 30 มี.ค.64 ) ที่ศูนย์ประสานงานทีมนครสงขลาก้าวหน้า นายศรัญ บิลพัฒน์ หัวหน้าทีมนครสงขลาก้าวหน้า หลังจากได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งนครสงขลา ด้วยคะแนน 11061 คะแนน ได้มีประชาชน มาร่วมแสดงความยินดี กับนายศรัญ บิลพัฒน์ ว่าที่ นายกเทศมนตรีนครสงขลาคนใหม่ มีการมอบดอกไม้ แสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายศรัญ บิลพัฒน์ หัวหน้าทีมนครสงขลาก้าวหน้า ว่าที่ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า อยากจะบอกประชาชนว่าขอบคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจทีมนครสงขลาก้าวหน้าของเรา เพื่อเข้าไปทำประโยชน์ให้เมืองสงขลา ในเทศบาลนครสงขลา ตรงนี้เราจะทำงานให้เต็มที่ให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด สำหรับสิ่งแรกที่เข้าไปทำงาน ก็ยกตัวอย่าง พญานาคพ่นน้ำ หอนาฬิกา จัด CCTV ซึ่งจะต้องทำทันที รวมทั้งนโยบายต้องทำหมด แต่เราจะต้องเข้าไปดูว่า มีงบประมาณเหลือเท่าไหร่ อย่างไร ซึ่งตอนนี้ ทาง กกต.ยังไม่ได้รับรอง เราก็จะไม่เข้าไปก้าวก่ายภายในเทศบาลนครสงขลา หลังจากนั้นนายศรัญ บิลพัฒน์ ก็ได้นั่งลงก้มกราบเท้านายวัลลภ – นางอารีย์ บิลพัฒน์ บิดาและมารดาที่สนับสนุนลูกตลอดมาพร้อมแสดงความรู้สึกและอวยพรลูกหลังได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้

ต่อจากนั้นนายศรัญ หัวหน้าทีมนครสงขลาก้าวหน้า ว่าที่ นายกเทศมนตรีนครสงขลาและทีมงานก็ขึ้นรถแห่ไปรอบเมืองสงขลา ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ชาวนครสงขลามอบให้กับตนเองและทีมสท. ได้เข้าไปบริหารเทศบาลนครสงขลา ให้ก้าวหน้าเหมือนชื่อทีม “ทีมนครสงขลาก้าวหน้า”ตามที่ตั้งใจไว้ขึ้นรถแห่ขอบคุณไปทั่วเมืองสงขลา ตลอดสองข้างทางมีพี่น้องประชาชนชาวนครสงขลาโบกมือต้อนรับนายกเทศมนตรีนครสงขลาคนใหม่ ที่จะเข้ามาพัฒนาเมืองสงขลาให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน…

 

Related posts