สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน”แบบออนไลน์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน”แบบออนไลน์


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม“สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน”แบบออนไลน์ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสมควร ชัยบุรินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชน พร้อมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021 จาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID IA IR Chat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารในยุคดิจิทัล มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชน ที่เห็นได้ชัดคือคนทุกคนสามารถเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เอง บางครั้งส่งผลกระทบนำมาซึ่งความเสียหาย จากข่าวปลอม หรือ เฟคนิวส์ ทำลายชื่อเสียงบุคคล หรือร้ายแรงส่งผลถึงหน่วยงาน สถาบัน บุคลากรด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข่าวสารจากรัฐบาล ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย รู้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างความเข้าใจตรงกัน ระหว่างหน่วยงานและประชาชน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ขอขอบคุณ​ภาพ​ / ข่าว

คุณ​สมควร​  ชัย​บุรินทร์

นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี

กรรณิการ์​  บุญ​หลง

Related posts