กำลังพล ศรชล. รับวัคซีนโควิดเข็มที่สอง ไร้ผลข้างเคียง

กำลังพล ศรชล. รับวัคซีนโควิดเข็มที่สอง ไร้ผลข้างเคียง


เมื่อ 29 มี.ค.64
น.อ.เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จว.ประสมุทรสาคร (รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร) และ น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สมุทรสาคร (หน.ศคท.จว.สมุทรสาคร) นำกำลังพล ศรชล.จว.สมุทรสาคร จำนวน 3 นาย กำลังพล ศคท.จว.สมุทรสาคร จำนวน 3 นาย และกำลังพลชุดเฉพาะกิจ (สห.ทร. สอ.รฝ.) ที่มาช่วยปฎิบัติราชการ ชุดตรวจสกัดกั้น/จุดคัดกรองทางน้ำ พื้นที่ จว.สมุทรสาคร จำนวน 6 นาย รวมทั้งสิ้น 12 นาย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ โควิด-19 เข็มที่ 2 (ซิโนแวค) ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง ชั้น 7 รพ.สมุทรสาคร อ.เมืองจว.สมุทรสาคร ซึ่งผลการฉีดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผลข้างเคียงหลังรับการฉีดวัคซีน
การรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 นับว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนาย ที่มาปฎิบัติราชการในพื้นที่เสี่ยงภัย จากการติดเชื้อโควิด-19 (พื้นที่สีแดงเข้ม) ใน จว.สมุทรสาคร ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีความห่วงใย และให้ความสำคัญต่อกำลังพลดังกล่าว
สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นั้น น.อ.เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร ได้เข้ารับการฉีด แล้วเมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 ที่ผ่านมา ในส่วนของกำลังพลที่เหลือที่มาปฏิบัติงานใน จว.สมุทรสาคร ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เข็มที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกัน
คงเหลือการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับกำลังพลชุดเฉพาะกิจ (สห.ทร. สอ.รฝ.) โดยจะดำเนินการในวันที่ 31 มี.ค.64 จำนวน 13 นาย และใน 7 เม.ย.64 จำนวน 1 นาย รวมคงเหลือฉีดเข็ม 2 จำนวน 14 นาย
และในวันนี้ (30 มี.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยว่า
ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 48 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 28,821 ราย หายป่วยแล้ว 27,379 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,348 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 94 ราย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts