สำนักทะเบียนอำเภอโพธิ์ชัย ร่วม กับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาร้อยเอ็ด ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ในพื้นที่

ร้อยเอ็ด/…

สำนักทะเบียนอำเภอโพธิ์ชัย ร่วม กับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาร้อยเอ็ด ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ ในพื้นที่


วันนี้ที่ 30 มี.ค.2564 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ได้สั่งการสำนักทะเบียนอำเภอโพธิ์ชัย ประกอบไปด้วยนายพนม สาผาย ปลัดอำเภอ นางสาวสกุณา จำปาขันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครอง ประสานร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาร้อยเอ็ด ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ใน 5 ตำบล ของอำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 7 ราย
ประกอบด้วย ตำบลขามเปี้ย จำนวน 2 ราย ตำบลบัวคำ จำนวน 1 ราย ตำบลหนองตาไก้ จำนวน 1 ราย ตำบลเชียงใหม่ จำนวนื 2 ราย ตำบลสะอาดจำนวน 1 ราย นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง/คนชรา/ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงมีนโยบายทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1548
ก้อง กิตติศักด์/รายงาน

Related posts