ตัวแทนชาวบ้านกว่า 100 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างขยายถนนสายบำราศนราดูร ยื่นหนังสือแขวงทางหลวงจังหวัด ขอเปิดเกาะกลางถนนตรงทางแยกเชื่อมต่อหมู่บ้าน

ตัวแทนชาวบ้านกว่า 100 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างขยายถนนสายบำราศนราดูร ยื่นหนังสือแขวงทางหลวงจังหวัด ขอเปิดเกาะกลางถนนตรงทางแยกเชื่อมต่อหมู่บ้าน

วันนี้ ( 30 มี.ค.64 ) ที่บริเวณทางแยกรอยต่อระหว่างหมู่ที่ 7 ต.แสลง และ หมู่ที่ 2 ซอยบ้านแก้ว 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ. จันทบุรี ชาวบ้านกว่า 100 คนได้ออกมารวมตัวกันเรียกร้องให้แขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาเกาะกลางถนน ที่ปิดทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทำให้เกิดความลำบากในการเดินทาง โดยนายมนตรี จันทกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.แสลง ได้มาดูแลความปลอดภัย และ เป็นผู้ประสานงานกับชาวบ้าน ก่อนที่จะยื่นหนังสือให้ นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ชาวบ้านร้องเรียน ให้เปิดเกาะกลางถนนบริเวณทางแยกบ้านแก้ว ซอย 1 ให้เดินทางผ่านได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา แต่ ทางแขวงการทางจังหวัดจันทบุรีได้สร้างความเข้าใจว่าถนนเส้นนี้ เป็นการก่อสร้างขยายเส้นทางจากเขาไร่ยาถึงแยกกระทิงและก่อนที่จะทำได้มีการประชาคมหมู่บ้าน และ ผ่านการลงมติประชาคมหมู่บ้านไปแล้วที่ตลอดเส้นทางจะมีจุดกลับรถเพื่อความปลอดภัยรวม 10 จุดการที่จะเปิดเกาะกลางถนนตรงบริเวณทางแยกได้พูดคุยกันในที่ประชุมแล้วว่าอันตราย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต และ ทรัพย์สินของทุกคนที่ใช้เส้นทางเนื่องจากบริเวณทางแยกนี้เป็นจุดกลางเนินทัศนะวิสัยในการขับขี่ไม่เหมาะสม และก่อนก่อสร้างได้ประชาคมกันแล้วว่าจะทำจุดกลับรถบริเวณที่เลยทางแยกไปประมาณ 200 เมตร เหมือนที่ทำในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ถ้าชาวบ้านไม่เห็นด้วย ก็พร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำไปพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป หลังจากยื่นหนังสือแล้วเสร็จชาวบ้านขอให้แขวงการทางแจ้งผู้รับเหมาให้นำไฟส่องสว่าง และ สัญญาณระวังอันตรายมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ใช้ใช้เส้นทางดังกล่าว

ชลาธร รัตตพลสกุล /จันทบุรี

Related posts