อำเภอสองจัดอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง

ข่าวแพร่

อำเภอสองจัดอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง

ความสงบเรียบร้อยและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และจังหวัด จำนวนกว่า220คน

เมื่อเวลา09.00 น.ของวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลและคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวนกว่า220คน ในพื้นที่ทั้งหมด 8ตำบล 84 หมู่บ้านของอำเภอสอง ในการอบรมตามหลักสูตร

เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้มากยี่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั้นคง ความสงบเรียบร้อย และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และจังหวัดแพร่โดยหลักสูตรวันนี้มีทีมงานวิทยากรผู้บรรยายที่มาให้ความรู้แก่คณะกรรมการทั้งหมดมีทั้งปลัดอำเภอสอง มาให้ความรู้และให้รู้หน้าที่การปฎิบัติงานอย่างครอบคลุม โดยการอบรมจะอบรมตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึงเวลา 16.00น.เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักภาพการเป็นผู้นำตลอดไป

 

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts